ارتباط با مسئول حوزه

شبکه های اجتماعی

صفحه اینستاگرام @ferekanse313
کانال بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان @uisb_ir
کانال تلگرام فرکانس 313 @ferekanse313
کانال تلگرام پایگاه فنی و مهندسی @eng_uisb
کانال تلگرام پایگاه ادبیات @BasijAdabiatEsf
کانال تلگرام اختران بی نشان @ghorbateh5setare
کانال تلگرام هیات مکتب الزهرا @maktabazzahra_esfahan