ثبت نام اردوی جهادی حاشیه شهر
نام و نام خانوادگی(*)

ورودی نامعتبر

نام پدر(*)

ورودی نامعتبر

شماره دانشجویی یا کد ملی

ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی(*)

ورودی نامعتبر

مقطع تحصیلی(*)

ورودی نامعتبر

شماره تماس(*)

ورودی نامعتبر

آیا قبلا در اردو های جهادی شرکت داشته اید؟(*)

ورودی نامعتبر

تمایل به فعالیت در کدامیک از بخش های زیر را دارید؟(*)

ورودی نامعتبر

لطفا عبارت روبرو را وارد نمایید(*)
لطفا عبارت روبرو را وارد نمایید

ورودی نامعتبر

ارتباط با مسئول بسیج دانشجویی

شبکه های اجتماعی

کانال بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان @uisb_ir
کانال تلگرام فرکانس 313 @ferekanse313
کانال تلگرام پایگاه فنی و مهندسی @eng_uisb
کانال تلگرام پایگاه ادبیات @BasijAdabiatEsf
کانال پایگاه علوم تربیتی و روانشناسی @psychobasig
کانال تلگرام هیات مکتب الزهرا @maktabazzahra_esfahan