جهادی تمرین سبک زندگی،برای روزگارِنه چندان دور ظهور است؛وقتی جهادی بیایی مجبوری روزبه روز بهتر باشی ولحظه به لحظه نفست را درجایگاه متهم بنشانی...
امامهمترازجهادی آمدن،جهادی ماندن است...
سلام های نمازت باید پس از جهادی هرروز بیشتر بوی نرگس بگیرند...

زمان ثبت نام مجازی به پایان رسیده است متقاضیان جهت ثبت نام میتوانند به دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان واقع در طبقه بالای مصلی الغدیر مراجه کنند

ارتباط با مسئول بسیج دانشجویی

شبکه های اجتماعی

کانال بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان @uisb_ir
کانال تلگرام فرکانس 313 @ferekanse313
کانال تلگرام پایگاه فنی و مهندسی @eng_uisb
کانال تلگرام پایگاه ادبیات @BasijAdabiatEsf
کانال پایگاه علوم تربیتی و روانشناسی @psychobasig
کانال تلگرام هیات مکتب الزهرا @maktabazzahra_esfahan