طبق مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه اصفهان در بازه زمانی اردوی راهیان نور هیچ  امتحان میان ترمی نباید برگزار شود.
16 اسفند الی 21 اسفند

پشت تمام رنگ ها

https://telegram.me/joinchat/A1PfUTvyX4CBnMC6G6XMcQ

ارتباط با مسئول بسیج دانشجویی

شبکه های اجتماعی

کانال بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان @uisb_ir
کانال تلگرام فرکانس 313 @ferekanse313
کانال تلگرام پایگاه فنی و مهندسی @eng_uisb
کانال تلگرام پایگاه ادبیات @BasijAdabiatEsf
کانال پایگاه علوم تربیتی و روانشناسی @psychobasig
کانال تلگرام هیات مکتب الزهرا @maktabazzahra_esfahan