در آستانه ی ۱۶ آذر " روز دانشجو " بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان نشستی تحت عنوان هم اندیشی تشکل های دانشجویی کشور با حضور نمایندگان تشکل های بسیج دانشجویی، جامعه اسلامی دانشجویان، انجمن اسلامی دانشجویان و دفتر تحکیم وحدت کشور در تالار آوینی دانشگاه اصفهان برگزار کرد.
در این نشست ابتدا سوالاتی از نمایندگان تشکل های دانشجویی در زمینه ی دغدغه های دانشجویی و فعالیت های تشکل مربوطه توسط مجری کارشناس برنامه پرسیده شد و سپس نمایندگان تشکل های دانشجویی به سوالات دانشجویان در تریبون آزاد پاسخ گفتند.

 

علی بیانی / دبیر اتحادیه تحکیم وحدت کشور
قرار نیست کسی از خارج بیاید و اقتصاد کشور ما را درست کند
علی بیانی با اشاره به اینکه دغدغه ی اصلی دانشحویان مسلمان قبل از انقلاب برپایی اسلام در دانشگاه ها بود بیان داشت: اگر الان ما با مشکل اقتصادی مواجه هستیم به این دلیل است که ما نتوانستیم از داخل خودمان را تقویت کنیم و این مورد باید از دانشگاه های جمهوری اسلامی شروع بشود. قرار نیست کسی از خارج بیاید و اقتصاد کشور ما را درست کند.
دبیر اتحادیه تحکیم وحدت کشور با بیان این که کسب علم و دانش اندوزی مهمترین دغدغه ی دانشجویان می باشد، افزود: مهمترین هدف تشکل دانشجویی کسب علم است و اولویت اول درس است و فعالیت های فرهنگی و سیاسی در جایگاه بعدی قرار دارند .
دانشجو ذاتا باید مطالبه گر باشد
این فعال دانشجویی مسئله دیگری را که باید برای دانشجویان دغدغه باشد تحلیل سیاسی موضوعات روز جامعه دانست و گفت: باید دانشجو بتواند نسبت به تمام مسائل روز تحلیل داشته باشد. دانشجو ذاتا باید مطالبه گر باشد و اگر ما نسبت به مسئولین دانشگاه و کشور مطالبه نداشته باشیم در کشور رکود ایجاد می شود . دانشجو باید به این امر باور داشته باشد که دانشگاه و جامعه خانه ی خودش است.
وی با اشاره به اهمیت شناخت جریان شناسی سیاسی و فکری برای دانشجویان افزود: در بحث جریان های فکری باید تشکل های دانشجویی از اساتیدی فراجناحی و غیر سیاسی که در این زمینه کارهای تخصصی کرده اند دعوت کنند.

علی پهلوان / دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان کشور
جنبش دانشجویی اصیل استقلال خودش را حفظ کرده است
علی پهلوان یکی از ویژگی های دانشجویی را آرمان خواهی و استقلال طلبی دانست وگفت: به دلیل اینکه جنبش دانشجویی همواره پیشرو و تاثیر گذار بوده است همواره چشم های طمع کاری دنبال جنبش دانشجویی بوده است ولی جنبش دانشجویی اصیل استقلال خودش را در این سال ها حفظ کرده است.
دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان کشور در ادامه زملن افول جنبش دانشجویی را هنگام نزدیک شدن به احزاب و جریانات سیاسی دانست و افزود: اوج جنبش دانشجویی در سال ۵۸ بود و حماسه ای که دانشجویان با تسخیر سفارت آمریکا رقم زدند؛ این نشان از ظرفیت جنبش دانشجویی بود که دنیا را تکان داد و زمان افولش هم سال ۷۸ بود که به حزب های سیاسی و جریان های انحرافی گرایش پیدا کرد . امروز جنبش دانشجویی در شرایطی هست که نه در اوج است و نه در افول.
آفت جنبش دانشجویی این است که زود قانع می شود
وی یکی از مولفه های جنبش دانشجویی را عدالتخواهی برشمرد و بیان داشت : یکی از آفت های جنبش دانشجویی این است که زود قانع می شود و این یک آسیب است . در بسیاری از مسائل از جمله عدالتخواهی و رابطه علم و صنعت دانشحویان مطالبات جدی خود را بدست نیاوردند.
وی با اشاره به ضعف ها و کاستی های موجود در صدا و سیما و متولیان فرهنگی کشور گفت: یکی دیگر از مشکلات فرهنگ در جامعه ما این است که در این حوزه یک متولی مشخص نداریم و همچنین متاسفانه در حوزه ی فرهنگ سلیقه ای عمل می کنیم.

علی صالحی / مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان
اول درس، دوم درس، سوم درس، چهارم فعالیت فرهنگی و سیاسی / برای پیشرفت و رسیدن به قله باید از دانشگاه شروع کرد
علی صالحی با اشاره به پیام امام نسبت به شکل گیری بسیج دانشجو و طلبه در کنار نهاد های انقلابی دیگر، گفت : حضرت امام خمینی یکی از رسالت های بسیج دانشجویی را حضور برای اسلامی شدن دانشگاه و شکل گرفتن دانشگاه بر اساس اصول انقلاب اسلامی برشمردندو این بدان معنی است که انقلاب در آغاز مسیر پیشرفت و رسیدن به قله باید از دانشگاه شروع کند وباید شرایط پیشرفت و تعالی برای دانشجو فراهم بشود.
مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان اولویت این تشکل را تاکید بر محورهای علمی و پژوهشی دانست و بیان داشت: تاکید همیشگی ما به دانشجویان بسیجی این بوده است که برای دانشجو اول درس دوم درس سوم درس چهارم فعالیت سیاسی و فرهنگی در تشکل بسیج دانشجویی برای دفاع از آرمانها اولویت دارد .

شهید شهریاری برگ برنده ی مذاکرات هسته ای ما بود
این فعال دانشجویی در ادامه افزود: ما ممهمترین راه دفاع از آرمانهای جمهوری اسلامی را اتکا به قدرت های درون زا می دانیم. اینکه بتوانیم امروز در مذاکرات هسته ای برگ برنده داشته باشیم از همین دانشگاه است. باید فضا برای رشد و پیشرفت آماده شود . باید امثال شهید شهریاری و احمدی روشن در دانشگاه رشد کنند تا ما امروز در مذاکرات برگ برنده ی غنی سازی ۲۰ درصد را داشته باشیم و از سر اقتدار با مستکبرین عالم مذاکره کنیم.
وی مهمترین مسئله برای رشد علمی را فراهم شدن فضای آزاد فکری دانست و افزود: دانشگاه باید یک فضای آرام و بدون دغدغه برای دسترسی پیدا کردن به پیشرفت علمی را برای دانشجویان به وجود بیاورد به خصوص در دهه ی چهارم انقلاب اسلامی یعنی دهه ی پیشرفت و عدالت.
اگر دانشجو خواب بماند ملت را آب می برد
علی صالحی با اشاره به اینکه یک دانشجو نباید دغدغه ی های صنفی و رفاهی مانند سلف ، شرایط تردد، خوابگاه و امکانات برای تحقق و غیره را داشته باشد، اشاره کرد: تشکلهای دانشجویی باید این فضا را ایجاد کنند که یک دانشجو بدون داشتن دغدغه ی صنفی و آموزشی بتواند وظیفه ی اصلی خودش را انجام بدهد.
مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان در ادامه بیان داشت: اگر دانشجو خواب بماند ملت را آب می برد. دانشجو نباید هیچ عنوان اهل سازش باشد وبه همین منظور بسیج دانشجویی در ضعف های دولت ها ی قبلی نیز موضع گیری مناسب داشته است و ما با هیچ کسی عهد اخوت نبسته ایم.
وی با اشاره به اینکه اکنون مرحله ی شکل گیری ، تثبیت و تداوم انقلاب اسلامی را پشت سر گذاشتیم گفت : امروز در دهه ی چهارم انقلاب اسلامی از مرحله ی تداوم نیز گذشته ایم و نوبت گفتمان سازی شده است. بسیج رسالت اصلی خودش را در دانشگاه گفتمان سازی می داند.

علیرضا کریمی / دبیر اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل کشور
دانشجو نباید پیاده نظام احزاب سیاسی باشد
علیرضا کریمی با اشاره به لزوم آرمانگرا بودن دانشجو، گفت: آرمانگرایی یعنی این که دانشجو منتقد نسبت به وضع موجود در راستای رسیدن به وضع مطلوب باشد. دانشجو باید مدافع منافع ملت و نظام اسلامی باشد . دانشجو باید آزادانه فکر و عمل کند و پیاده نظام احزاب سیاسی موجود در کشور نباشد و به طور مستقل حرکت کند .
وی با بیان این که اتحادیه مستقل خودش را نه اصلاح طلب می داند و نه اصولگرا بیان کرد: ما هم اصلاح طلب هستیم هم اصولگرا زیرا که اگر بخواهیم اصلاحات بکنیم بدون اصول دچار هرج و مرج می شویم و اگر همواره پایبند به اصول تغییر ناپذیر بدون اصلاح باشیم دچار جمود می شویم.
نقد حکومت آری نقد حاکمیت هرگز
دبیر اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل کشور افزود: ما در اتحادیه مستقل تمام سعی و تلاشمان این است که دانشجویان را از یک اسلام وراثتی به یک اسلام تحقیقی سوق بدهیم. شعار اصلی اتحادیه مستقل این است که نقد حکومت آری نقد حاکمیت هرگز. حاکمیت به معنی قانون اساسی ، جایگاه ولایت فقیه و دین مبین اسلام می باشد.
این فعال دانشجویی اقداماتی که در رابطه با فرهنگ در جامعه اتفاق می افتد را منفعلانه دانشت و گفت: آنچه ما در این زمینه اعتقاد داریم پمپاژ روحیه ی نشاط وامید و اعتماد به نفس ملی است . کار فرهنگی باید این سه ویژگی را داشته باشد.

{AG thumbWidth="200" thumbHeight="120" thumbAutoSize="none" arrange="priority" backgroundColor="ffffff" foregroundColor="808080" highliteColor="fea804" frame_width="500" frame_height="300" newImageTag="0" newImageTag_days="7" paginUse="0" paginImagesPerGallery="10" albumUse="0" showSignature="0" plainTextCaptions="0" template="classic" popupEngine="slimbox"}92/ejra/neshast{/AG}

ارتباط با مسئول بسیج دانشجویی

شبکه های اجتماعی

کانال بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان @uisb_ir
کانال تلگرام فرکانس 313 @ferekanse313
کانال تلگرام پایگاه فنی و مهندسی @eng_uisb
کانال تلگرام پایگاه ادبیات @BasijAdabiatEsf
کانال پایگاه علوم تربیتی و روانشناسی @psychobasig
کانال تلگرام هیات مکتب الزهرا @maktabazzahra_esfahan