هو الکافی
صلی الله علیک یا اباعبدالله 


سلام سردار
سلام خدا بر سرداری که می دانیم حاج حسین بودن را از سردار بودن دوست تر می دارد و سر به دار بودن را از سردار بودن!
سالهاست که از مهرماه قلب مان می تپد تا اسفند ماه راهی شویم و سالهاست روی تصویر خاکی نقش بسته بر ذهنمان که 11ماه مان با آن انرژی می گیریم، صدای شما نشسته است...

ما این تصویر ساده را از پرده های یالان دار جایی که نشان مان دادند و گفتند همان حسینه ی ساده و بی ریای حاج همت است، دوس تر می داریم
ما با گنجشکان با ایمان دوکوهه به قرب نزدیکتریم تا با لامپ های تالاریش!


نور حسینیه ی حاج همت سالهاست که از درون شعاع می کشد و کل ایران را روشن می کند
حسینیه ی حاج همت تنها ساختمان دنیاست که پنجره نمی خواهد!
ما در کنار نی های چزابه بر دنیا مسلط تریم تا بر فراز بتون های یادمانش!
ما فرزندان ابوترابیم و می خواهیم خود را به خاک های مقتل چمران ها بزنیم و تطهیر شویم...

رنگ محبوب ما خاکی است
حسینیه را اگر سفید کنید، همرنگ کاخ سفید می شود!
نگذارید اشرافیت شهری و نماهای آن جای عیارهای زیبایی اینجایی را دل آزرده کند!
اینجا صندوق ذخیره ارضی و سمائی تاریخ ایران است. این ذخائر را برای آیندگان با رنگ صبغه اللهی حفظ کنید.
خوزستان دین خود را به اسلام ادا کرده است
این شهر پر روح و محروم را چنان از محرومیت خارجش کنیم که روحش نپرد.
ما این جا را اینگونه می پسندیم؛
ساده ،بی رنگ، خاکی، پر روح....
هر تغییری در این زمین آسمانی نباید شاخصه هایش را بگیرد!

ما حاصل سالها روایت گری شما، ذهن خود را به تصرف شهدا درآوردیم و کمترین توانمان ساخت المان هایی است که برای بازسازی این مناطق به هنری جز هنر سادگی و معنویت متوسل نشویم.
تمام توان دانشجویی ما در اختیار خادمان هم رزم شهدا تا فناوری استخراج از این ذخایر بومی باشد و بومی بماند


فراخوانی بدهید تا یاد آن روزها را برایتان زنده کنیم و لشکر لشکر ایده عازم عملیاتتان کنیم ...
اللهم وفقنا لما تحب و ترضی

 

ارتباط با مسئول بسیج دانشجویی

شبکه های اجتماعی

کانال بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان @uisb_ir
کانال تلگرام فرکانس 313 @ferekanse313
کانال تلگرام پایگاه فنی و مهندسی @eng_uisb
کانال تلگرام پایگاه ادبیات @BasijAdabiatEsf
کانال پایگاه علوم تربیتی و روانشناسی @psychobasig
کانال تلگرام هیات مکتب الزهرا @maktabazzahra_esfahan