بازدید از موزه عبرت ایران واقع در خیابان استانداری

 سه شنبه 3اسفند ساعت 15:30
 جهت ثبت نام به دفتر بسیج دانشکده ادبیات مراجعه کنید.

باما همراه باشید در بازدید از موزه عبرت

ارتباط با مسئول بسیج دانشجویی

شبکه های اجتماعی

کانال بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان @uisb_ir
کانال تلگرام فرکانس 313 @ferekanse313
کانال تلگرام پایگاه فنی و مهندسی @eng_uisb
کانال تلگرام پایگاه ادبیات @BasijAdabiatEsf
کانال پایگاه علوم تربیتی و روانشناسی @psychobasig
کانال تلگرام هیات مکتب الزهرا @maktabazzahra_esfahan