پایگاه علوم تربیتی برگزار می کند:
طاقچه های پر! دلهای خالی!
کلاس تفسیر قرآن
هر هفته یکشنبه ها از ساعت 12:50
 اتاق بچه های مسجد(اتاق ابتدای ورودی مصلی)
ویژه خواهران

ارتباط با مسئول بسیج دانشجویی

شبکه های اجتماعی

کانال بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان @uisb_ir
کانال تلگرام فرکانس 313 @ferekanse313
کانال تلگرام پایگاه فنی و مهندسی @eng_uisb
کانال تلگرام پایگاه ادبیات @BasijAdabiatEsf
کانال پایگاه علوم تربیتی و روانشناسی @psychobasig
کانال تلگرام هیات مکتب الزهرا @maktabazzahra_esfahan