هوالعالم
بازدید از بازی های روانشناسی کودک
با حضور دکتر نجفی
بیمارستان خورشید
زمان: پنجشنبه ساعت 10 صبح
متقاضیان به پایگاه بسیج دانشکده
یا کاربری @Moog4444 مراجعه فرمایند.
هزینه:2000ت
⚠️ظرفیت محدود

ارتباط با مسئول بسیج دانشجویی

شبکه های اجتماعی

کانال بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان @uisb_ir
کانال تلگرام فرکانس 313 @ferekanse313
کانال تلگرام پایگاه فنی و مهندسی @eng_uisb
کانال تلگرام پایگاه ادبیات @BasijAdabiatEsf
کانال پایگاه علوم تربیتی و روانشناسی @psychobasig
کانال تلگرام هیات مکتب الزهرا @maktabazzahra_esfahan