به بهانه 16 آذر؛ روز دانشجو....


دانشجو یعنی موضوعات و سوالات شناور در دریای ذهنت را با قلاب تحقیق و پژوهش شکار کنی!
و با آنها یک مقاله علمی خوشمزه با طعم سبزی پلو با ماهی بپزی...
دانشجو یعنی قلبت را سراسر عشق به مردم عزیز و مهربانِ سرزمینت کنی و هدفت خدمت به این ملت همیشه آگاه باشد
و مانند رود زلال و سخاوتمند از میان مزرعه های مردم عبور کنی و کشتزارهای آنان را سیراب کنی
چه در حوزه رفاه و آسایش و چه در حوزه فرهنگ و پژوهش.

دانشجو یعنی آزاد بیندیشی و مبنای فکری ات یک استاد نباشد! خودت تفکرت را شکل بدهی...
باید یک ترازو برای خودت داشته باشی که افکار و نظرات استاد را در یک کفه قرار دهی و عقل و اعتقاد و ارزشهایت را در کفه دیگر قرار دهی
و آن موقع است که باید سبک و سنگین کنی و ببینی بینش این استاد بزرگوار چقد می ارزد.
یادت باشد دانشجو بودن یک برتری نیست که مردم را نادان بپنداری و خودت را عالم فی نفسه و روشنفکر به حساب بیاوری!
یادت باشد تو باید درس بخوانی و رشد کنی و آینده ایران عزیزتر از جانمان را در دست بگیری ...
مواظب باش که پیچک های سمی وجود دارد که راهت را از مسیر زیبای بهشت منحرف می کنند و آرمان هایت را می بلعند و جز تفاله ای از #غرب_زدگی به تو تحویل نمی دهند و نهال پرمهر وجودت را آرام آرام می خشکانند ...
همیشه دانشجو بمان....
مراقبِ
ارزش ها
آرمان ها
و
اعتقاداتت باش ...

به امید فرداهای بهتر ...

یادداشت ارسالی از خانم باتوانی
دانشجوی کارشناسی

ارتباط با مسئول بسیج دانشجویی

شبکه های اجتماعی

کانال بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان @uisb_ir
کانال تلگرام فرکانس 313 @ferekanse313
کانال تلگرام پایگاه فنی و مهندسی @eng_uisb
کانال تلگرام پایگاه ادبیات @BasijAdabiatEsf
کانال پایگاه علوم تربیتی و روانشناسی @psychobasig
کانال تلگرام هیات مکتب الزهرا @maktabazzahra_esfahan