در پی شنیدن خبر "۱4 دانشگاه ایران در فهرست دانشگاه های برتر آسیا قرار گرفتند" می توانیم خدا را شاکر باشیم، که دانشگاهمان در حال پیشرفت است و در بین دانشگاههای مذکور جای دارد، و شاکر هستیم، خب این خوب است و باید از رئیس دانشگاه و اساتید و دانشجویان تشکر شود، ملاک های متعددی برای این انتخاب بوده...

ملاک ها هم ملاک های خوبیست اما کامل نیست! جامع نیست...
ملاکی نیست که این ۱۴ دانشگاه را برای مرجعیت علمی شدن ایران بالا ببرد، بله از نظر علمی نسبت به قبل بالا آمدیم و سوال هایی را پاسخ دادیم ، با مقالاتمان، با آزمایش ها و پروژه هامان، خیلی هم خوب اما باید برسی کنیم چه تعداد از سوال هایی را که پاسخ دادیم و مقاله نوشتیم برایش و...قرار است مشکلات این مملکت را حل کند!؟
این که ماهمچنان عقب باشیم و کشور پاسخ علمی برای حل مشکلاتش را از دانشگاه نگرفته باشد،درد بزرگیست، ممکن است بپرسید، مگر می شود، دانشگاه کشوری علم را پیش ببرد، اما علم کشورش عقب بماند، بله می شود، آنجا که دانشگاه باید مشکل کشاورزی ما را حل کند، اما سوالات کشاورزی جهانی را پاسخ می دهد، ...آنجا که علم مدیریت قادر است انسان هایی با خصوصیات کشور های دیگر را پاسخ دهد، اما مردم کشور خودمان را نمی دانیم چه طور مدیریت کنیم و منابع کشورمان در ضعف مدیریتی به هدر می روند و...
پس این که چه تعداد از این ملاک های برتری به سود کشور ماست و باعث خوش حالی و رفع فقر و عدالت توسط دانشگاه ها می شود هم برای خودش موضوعی است،
علی ای حال
خوش حال شدیم که دربین آمار های دلخراش خوابگاهی و فرهنگی و انگیزه ای و درسی و... که در این ۳۵ سال دیدیم ،این آمار را هم شنیدیم...

 

طباطبایی

دانشجوی کارشناسی دانشگاه اصفهان

ارتباط با مسئول بسیج دانشجویی

شبکه های اجتماعی

کانال بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان @uisb_ir
کانال تلگرام فرکانس 313 @ferekanse313
کانال تلگرام پایگاه فنی و مهندسی @eng_uisb
کانال تلگرام پایگاه ادبیات @BasijAdabiatEsf
کانال پایگاه علوم تربیتی و روانشناسی @psychobasig
کانال تلگرام هیات مکتب الزهرا @maktabazzahra_esfahan